Vzw POSECO

Landelijk Brussel is een van de vele activiteiten van POSECO, het informatiecentrum voor Positieve Economie. De vzw heeft als oogmerk de maatschappelijke verantwoordelijkheid op te voeren in het bedrijfsleven; ze bevordert het maatschappelijk ondernemersschap en draagt bij tot de ontwikkeling van een economie die de maatschappelijke en milieugebonden uitdagingen van vandaag aangaat. Onze ander activiteiten zijn: 1) een nationaal netwerk van maatschappelijk geëngageerde ondernemers oprichten (positieve ondernemers) 2) ’Positive Awards’ uitreiken voor studie-eindwerken over positieve economie 3) het Positive Steps portaal, een toolbox met vertantwoorde economische acties en informatie om bewuster te consumeren en te sparen of op verantwoorde wijze professionele besluiten te nemen."

Bezoek de website

Team Bruxelles Champêtre

Wist je dat de organisatie van dit gebeuren ongeveer 100 werkmaanden vergt? Op de dag zelf zijn 200 mensen in de weer om er een onvergetelijk moment van te maken.

Zonder de steun en inzet van talloze vrijwilligers, stagiaires en jeugdbewegingen zou dit gebeuren niet mogelijk zijn.

Joins us !

Landelijk Brussel: Een geëngageerd gebeuren

Landelijk Brussel wordt georganiseerd door de vzw POSECO die zich inzet voor positieve economie.

De ecologisch verantwoorde opzet van Landelijk Brussel is gericht op verschillende krachtlijnen:

1- Vriendelijkheid en verdraagzaamheid in het stadsleven.

2- Iedereen is welkom: gratis ingang, meertalig onthaal, toegang voor mindervaliden.

3- Aandacht voor kleine producenten, verenigingen en instellingen die ijveren voor duurzame ontwikkeling.

4- Het publiek bewust maken van het belang van afvalsortering.

www.poseco.org

Afval recycleren, uiterst belangrijk!

Sorteercentra op het evenement zorgen ervoor dat je op een verantwoordelijke manier je afval kan sorteren en weggooien. Hulp nodig? Een gidsengroep zorgt voor het onthaal en legt je met veel plezier uit hoe je op een correcte manier afval recycleert.