Het ensemble ’Les Clap’Sabots’ toont zijn repertoire aan volksdansen gedurende de hele dag!