De jeugdraad is het officiële orgaan dat jongeren uit de Belgische franstalige gemeenschap representeert. Diens rol is om 16 tot 30 jarigen in het democratische proces te betrekken, vooral door hun mening te vragen en te luisteren naar wat zij te zeggen hebben over een aantal themas die (in)direct jongeren treffen en om zo hun meningen bij politici te brengen. Op 18 september zal de jeugdraad jongeren ontmoeten om de problemen betreffende burgerschap en participatie te bespreken via het interactieve .

www.bienvenuedansmatribu.be