De onafhankelijke organisatie IEB verenigt 80 wijkcomités en bewonersgroepen die ijveren voor de verbetering van de levenskwaliteit in Brussel. De inwoners buigen zich over stedelijke, ecologische en sociale kwesties.

Bezoek de website