Eco-Conseil informeert, adviseert en steunt de bewoners inzake alle milieugebonden onderwerpen (biodiversiteit, rationeel energieverbruik, eco-verantwoordelijk gedrag, gemeentelijke milieupremies enz.) en waakt over de voorbeeldige rol van de Stad Brussel op het gebied van duurzame ontwikkeling.

www.bruxelles.be/eco-conseil