De stedelijke boerderij ’Peas and Love’ biedt moestuintjes van 3m² aan bewoners die er zorg voor dragen, genaamd de ’stedelijke boeren’ zodat zij zich terug kunnen binden aan de natuur naast het leven in de stad.