Végétik verhoogt het publieke bewustzijn over de negatieve effecten van de consumptie van vlees en dierlijke producten. Het richt zich op de ecologische, ethische, voedings- en breder.

www.vegetik.org