Landelijk Brussel

Landeijk Brussel is een activiteit die jaarlijks wordt georganiseerd door Poseco vzw. Het idee kwam een tiental jaren geleden van enkele vrienden, maar ook al was het evenement eerst vrij beperkt, toch lokt het inmiddels tienduizenden bezoekers naar het Koninklijk Paleis te Brussel, naar aanleiding van de autoloze zondag. In het begin was Landelijk Brussel niet meer dan een simpele en ontspannende ontmoeting, nu is het de grootse openluchtpicknick in onze Europese hoofdstad. Het platteland wordt binnengehaald in het hart van de stad, zodat de Brusselaars kennis kunnen maken met het landelijke leven. Landelijk Brussel nodigt u gewoontegetrouw jaarlijks uit om met familie of vrienden een toffe en gelukzalige dag te beleven, die u als deelnemer beslist niet zal vergeten!

Poseco vzw
Poseco is een vzw die zich toewijdt aan het promoten van positieve economie. Poseco profileert zich als een overkoepelend orgaan voor alle individuele en gezamenlijke initiatieven in het kader van de zoektocht naar meer verantwoordelijkheid in de economische wereld. Om dit doel te bereiken gebruikt Poseco alle mogelijke middelen, en dan in het bijzonder het internet, zowel via het portaal van de positieve economie als via de sites van de verschillende activiteiten die de vzw organiseert, zoals Landelijk Brussel of Mobilissimo. Poseco houdt echter ook rekening met het belang van goede relaties als basis voor de initiatieven die het meest uit het oog springen. Daarom doet deze vzw er alles aan ontmoetingen uit te lokken en te bevorderen, en om bruggen te leggen tussen economische actoren via eenmalige of herhaaldelijke activiteiten.

Positieve economie
Positieve Economie kan gedefinieerd worden als "alle economische bedrijvigheid, zowel op privégebied als op professioneel gebied, die op directe en merkbare wijze de positie van de mens en het collectieve welzijn versterkt". De Positive Economie is dus een andere kijk op de economie; een aanpak die zorgt voor oplossingen voor de huidige sociale en ecologische uitdagingen in onze maatschappij. Een economie in harmonie met de wereld en maatschappij waarin we ons bevinden.

De Positive Economie is een nieuw concept, dat door Poseco vzw werd gelanceerd de verschillende maatschappelijke initiatieven met elkaar te verbinden, zoals duurzame ontwikkeling, sociale economie, fairtrade, ethisch bankieren, bedrijfsbeleid, groene technologieën, ecotoerisme, sociaal ondernemen, ... Meer en meer personen, organisaties en actoren uit de economische wereld zijn betrokken in dergelijke initiatieven, die door het Portaal van de Positieve Economie in de verf gezet worden.

www.positieve-economie.be