Het concept
Het doel is om een zo volledige mogelijke reeks inlichtingen ter beschikking te stellen van het publiek over de sociale en ecologische gevolgen van economische handelingen
Het "Dorp van de Positieve Economie" is opgebouwd uit een 20-tal organisaties, actief in de hieronder vermelde themas.

1 Positieve economie (stand POSECO)
2 Duurzame ontwikkeling
3 Ethische en alternatieve vormen van financiering en investering
4 Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

5 Textielindustrie en de hiermee verbonden mensenrechten (vb.kinderarbeid)
6 Rechtvaardige handel
7 Sociaal gerichte economie en solidariteit
8 Arbeid en milieu

9 Verantwoordelijk verbruik
10 Biologische voeding
11 Recyclering
12 Water en energie besparing
13 Vervoer

14 Ecologisch verantwoord bouwen
15 Eco-toerisme
16 Economie en natuurbescherming
17 Opvoeding en onderwijs
18 Media
19 Instellingen en organizaties

De organisator
vzw POSECO

De vzw POSECO, “Informatiecentrum voor een positieve economie” heeft als doelstelling het promoten en valoriseren van verantwoorde economische handelingen door het individu, zowel in het privé-leven als in de werkomgeving.

www.poseco.org

www.agricall.be

www.apere.org

www.bralvzw.be

www.cibe.be

www.ecoconso.be

www.etopia.be

www.financite.be

www.greenpeace.org/belgium/

www.ieb.be

www.oivo-crioc.org

www.maxhavelaar.be

www.mo.be

www.natagora.be

www.natpro.be

www.reseau-idee.be

www.rise.be