Online Privacy Policy

Vzw Poseco is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren tijdens het gebruik van deze website.

Op de website van Poseco worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u informatie vraagt, wanner u deelneemt aan een enquête of wedstrijd of gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden. De persoonlijke gegevens die u ons via dergelijke formulieren verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van vzw Poseco (Aalststraat 7-11 (B3) B-1000 BRUSSEL). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u onderaan deze tekst het daartoe bestemde vakje aankruisen en uw identificatiegegevens invullen. U beschikt over het recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens.
De databanken waarin uw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De bestanden van vzw Poseco kunnen toegankelijk gemaakt worden voor derden die werken in opdracht van vzw Poseco. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak voor vzw Poseco. Voor het overige worden de verzamelde gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe uw pc te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. We registreren welke pagina’s van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de anonieme informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verbeteren.