Auteursrecht en recht van de producent van de databank

De website poseco.org is zowel een werk dat door het auteursrecht beschermd wordt als een databank waarop vzw Poseco de auteursrechten en rechten van de producent bezit.

Teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere onderdelen van deze site worden door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, wijziging, vertaling, aanpassing, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van vzw Poseco.
De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht dat de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.

Elke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

Benamingen, logos en andere tekens die op deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Poseco, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van vzw Poseco.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Vzw Poseco besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Vzw Poseco kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker is er zich van bewust dat de informatie gewijzigd kan worden, zonder voorafgaand bericht.

Vzw Poseco is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De vzw Poseco kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks werden gelegd.